top of page

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

Останнє оновлення: 23 січня 2024 р.

Фізична особа-підприємець Руденко Вікторія Михайлівна (РНОКПП 3519306006), яка провадить свою діяльність відповідно до законодавства України (в подальшому – «Продавець»), з однієї сторони, та особа, яка приєдналась до цього Договору, шляхом прийняття пропозиції укласти цей Договір на умовах, визначених Продавцем, що іменується надалі «Покупець», з іншої сторони, надалі разом – «Сторони», а кожен окремо – «Сторона», виражаючи свою вільну волю та керуючись нормами чинного законодавства України, уклали цей Договір купівлі-продажу Товару, представленого на сайті petaleintimates.com (надалі – «Договір»).

 

Даний договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх покупців незалежно від їх статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець) без надання переваги одному покупцю перед іншим. Шляхом укладення цього Договору покупець в повному обсязі приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару, повернення товару, відповідальності за недобросовісне замовлення та усі інші умови договору.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.

Договір є публічним договором в розумінні статті 633 Цивільного кодексу України, а особа, яка приймає пропозицію (публічну оферту) про укладення Договору (здійснює акцепт) стає Замовником відповідно до статті 642 Цивільного кодексу України, статті 11 Закону України «Про електронну комерцію» та умов цього Договору.

1.2.

Договір є пропозицією (публічною офертою) необмеженому колу фізичних осіб, які підпадають під визначення Замовника, укласти з Виконавцем Договір шляхом повного і безумовного прийняття умов цього Договору. 

1.3.

Умови Договору є однаковими для всіх осіб, які вирішили прийняти умови цього Договору. 

1.4.

Договір є договором приєднання в розумінні статті 634 Цивільного кодексу України, оскільки його умови визначені Виконавцем і можуть бути прийняті Замовником лише шляхом приєднання до запропонованого Договору в цілому. У разі незгоди Замовника з усіма чи окремими положеннями цього Договору, укладення Договору не відбувається.

1.5.

Приєднанням до Договору вважається оплата послуг Виконавця шляхом безготівкового переказу коштів на підставі рахунку, виставленого Виконавцем, в тому числі, з використанням електронного платіжного засобу.

1.6.

Договір вважається укладеним з дати надходження Виконавцю оплати за послуги, здійсненої Замовником на умовах цього Договору.

1.7.

Вчинення Замовником дій, передбачених пунктом 1.5 цього Договору, вважається прийняттям Замовником пропозиції про укладення Договору (здійснення акцепту), а також підтверджує факт повного і безумовного прийняття Замовником умов цього Договору без будь-яких застережень чи зауважень, відповідно до статті 642 Цивільного кодексу України.

1.8.

Приймаючи пропозицію Виконавця (публічну оферту), Замовник погоджується з усіма умовами цього Договору і підтверджує, що йому зрозумілий зміст Договору і правові наслідки його укладення.

1.9.

Договір є електронним договором в розумінні статті 3 Закону України «Про електронну комерцію», укладається з використанням доступних інформаційно-телекомунікаційних систем та не може бути визнаний недійсним у зв’язку з його вчиненням в електронній формі.

1.10.

Цей Договір у паперовій формі може бути наданий за зверненням Замовника, а також може бути роздрукований Замовником самостійно з веб-сайту Виконавця: https://www.petaleintimates.com/offer-agreement.

1.11.

Терміни, що використовуються у цьому Договорі, вживаються у таких значеннях:

1.11.1.

Публічна оферта (далі – «Оферта») – публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу товару дистанційним способом (далі – «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті.

1.11.2.
 

Товар або Послуга – об'єкт угоди сторін, який був обраний Покупцем на сайті Інтернет-магазину та поміщений у кошик, або вже придбаний Покупцем у Продавця дистанційним способом.

1.11.3.
 

Інтернет-магазин – сайт Продавця за адресою petaleintimates.com, створений для укладення договорів роздрібної та оптової купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця із запропонованим Продавцем описом Товару за допомогою мережі Інтернет.

1.11.4.
 

Покупець – дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, отримує інформацію від Продавця, розміщує замовлення щодо купівлі товару, що представлений на сайті Інтернет-магазину для цілей, що не пов'язані зі здійсненням підприємницької діяльності, або юридична особа чи фізична особа-підприємець.

1.11.5.
 

Продавець – Руденко Вікторія Михайлівна, яка діє відповідно до чинного законодавства України, місцезнаходження якої: вулиця Джерельна 38, Львів, Львівська область, 79019.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1.

Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю Товар, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Товар на умовах цього Договору.

2.2.

Датою укладення Договору-оферти (акцептом оферти) та моментом повного й беззаперечного прийняттям Покупцем умов Договору вважається дата заповнення Покупцем форми замовлення, розташованої на сайті Інтернет-магазину, за умови отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді. У разі необхідності, за бажанням Покупця, Договір може бути оформлений у письмовій формі.

3. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

3.1.

Покупець оформлює замовлення електронною поштою чи за номером телефону, вказаним в розділі контактів Інтернет-магазину.

3.2.

Продавець має право відмовитися від передання замовлення Покупцеві у випадку, якщо відомості, вказані Покупцем під час оформлення замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їх дійсності.

3.3.

При оформленні замовлення на сайті Інтернет-магазину Покупець зобов'язується надати наступну обов’язкову  інформацію, необхідну Продавцю для виконання замовлення:

3.3.1.

прізвище, ім'я Покупця;

3.3.2.

адреса, за якою слід доставити Товар (якщо доставка до адреси Покупця);

3.3.3.

контактний телефон;

3.3.4.

ідентифікаційний код для юридичної особи або фізичної-особи підприємця;

3.3.5.

електронна адреса (у разі наявності).

3.4.

Найменування, кількість, артикул, ціна обраного Покупцем Товару вказуються на сайті Інтернет-магазину.

3.5.

Якщо будь-якій зі Сторін договору необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у іншій Стороні. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за не надання якісної послуги Покупцю при покупці товару в інтернет-магазині.

3.6.

При оформленні замовлення через оператора Продавця (п. 3.1. цього Договору) Покупець зобов'язується надати інформацію, зазначену в п. 3.3 – 3.4. цього Договору.

3.7.

Ухвалення Покупцем умов цього Договору здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних в реєстраційну форму на сайті Інтернет-магазину або при оформленні Замовлення через оператора. Після оформлення Замовлення через Оператора дані про Покупця вносяться до бази даних Продавця.

3.8.

Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.

3.9.

Укладаючи Договір, тобто акцептуючи умови даної  пропозиції (запропоновані умови придбання Товару), шляхом оформлення Замовлення, Покупець підтверджує наступне:

а)

Покупець цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цього Договору;

б)

Покупець дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних, дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням договору Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Покупця з метою виконання замовлення Покупця. Обсяг прав Покупця, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.

4. ЦІНА І ДОСТАВКА ТОВАРУ

4.1.

Ціни на Товари та послуги визначаються Продавцем самостійно та вказані на сайті Інтернет-магазину.

4.2.

Ціни на Товари та послуги можуть змінюватися Продавцем в односторонньому порядку залежно від кон'юнктури ринку. При цьому ціна окремої одиниці Товару, вартість якої оплачена Покупцем в повному обсязі, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.

4.3.

Вартість Товару, яка вказана на сайті Інтернет-магазину не включає в себе вартість доставки Товару Покупцю. Вартість доставки Товару Покупець сплачує   відповідно до діючих тарифів служб доставки (перевізників) безпосередньо обраній ним службі доставки (перевізнику).

4.4.

Вартість Товару яка вказана на сайті Інтернет-магазину не включає в себе вартість доставки Товару на адресу Покупця.

4.5.

Зобов'язання Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту надходження Продавцю коштів на його рахунок.

4.6.

Розрахунки між Продавцем і Покупцем за Товар здійснюються наступними способами:

а)

шляхом здійснення повної стовідсоткової передплати вартості замовленого товару протягом 3 (трьох) банківських днів з дати виставлення Продавцем Покупцеві відповідного рахунку або надання Продавцем Покупцеві іншого документа (повідомлення), яке включає в себе всі реквізити, необхідні для здійснення оплати вартості товару;

б)

оплата здійснюється за фактом отримання товару у відділенні транспортних компанії або при здійсненні адресної доставки кур'єрською службою за готівковий або безготівковий розрахунок в гривнях.

4.7.

При отриманні товару Покупець повинен у присутності представника служби доставки (перевізника) перевірити відповідність Товару якісним і кількісним характеристикам (найменування товару, кількість, комплектність, термін придатності).

4.8.

Покупець або його представник під час приймання Товару підтверджує своїм підписом в товарному чеку, або в замовленні, або в транспортній накладній на доставку товарів, що не має претензій до кількості товару, зовнішнім виглядом і комплектності товару.

4.9.

Право власності та ризик випадкової втрати або пошкодження Товару переходить до Покупця або його Представника з моменту отримання Товару Покупцем в місті поставки Товару при самостійній доставки Товару від Продавця, чи під час передачі Продавцем товару службі доставки (перевізнику) обраної Покупцем.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1.

Продавець зобов’язаний:

5.1.1

Передати Покупцеві товар у відповідності до умов цього Договору та замовлення Покупця.

5.1.2.

Не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством та під час виконання Замовлення Покупця.

5.2.

Продавець має право:

5.2.1.

Змінювати умови цього Договору, а також ціни на Товари та послуги, в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сайті Інтернет-магазину. Всі зміни набувають чинності з моменту їх публікації.

5.3.

Покупець зобов'язується:

5.3.1.

До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом Договору, умовами Договору і цінами, запропонованими Продавцем на сайті Інтернет-магазину.

5.3.2.

Оплатити Товар відповідно до умов даного Договору та замовлення.

5.3.3.

На виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем останній повинен повідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як Покупця, і достатні для доставки Покупцеві замовленого Товару.

6. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

6.1.

Повернення або обмін товару в Інтернет-магазин можливе у разі дотримання умов закону України «Про захист прав споживачів» – Розділ ІІ, ст. 9, п. 1, якщо збережені: його товарний вигляд, споживчі властивості, оригінальна упаковка, ярлики. Товар, що має сліди використання – поверненню не підлягає (сліди використання – будь-які зміни у товарі, що свідчать про його експлуатацію за призначенням).

6.2.

Повернення товару, у випадках, передбачених законом та цим Договором, здійснюється за адресою: 49089, Україна, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вулиця Будівельників, 12, відділення «Нової Пошти» № 154.

6.3.

При поверненні Покупцем товару належної якості Інтернет-магазин повертає йому сплачену за товар грошову суму за фактом повернення товару за вирахуванням повної компенсації витрат магазину, пов'язаних з доставкою товару Покупцю або інших супутних витрат, своєчасно доведених до відома Покупця. 

6.4.

Повернення грошових коштів за товар, який не було доставлено з будь-яких причин, провадиться виключно на підставі письмової заяви Покупця, на картковий рахунок Покупця, зазначений ним у Заяві про повернення грошових коштів, протягом 10 банківських днів з дати надання такої заяви в Інтернет-магазин.

6.5.

При відмові Покупця від Товару Продавець повертає йому вартість поверненого Товару, за винятком витрат Продавця, пов'язаних з доставкою поверненого Покупцем Товару, та/або інших супутніх витрат, своєчасно доведених до відома Покупця, протягом 10 днів з дати надходження Поверненого Товару на склад Продавця разом із заповненою Покупцем заявою та документами на повернення.

6.6.

Повернення Товару неналежної якості: 

6.6.1.

Під товаром неналежної якості мається на увазі товар, що має явний дефект виробничого характеру. Отриманий Товар має відповідати опису на Сайті. Відмінність елементів дизайну чи оформлення від заявленого на Сайті опису не є ознакою неналежної якості.

6.6.2.

Зовнішній вигляд Товару, а також комплектність всього Замовлення, повинні бути перевірені Покупцем у момент доставки Товару.

6.6.3.

При доставці Товару Покупець ставить свій підпис у квитанції про доставку. Після отримання Замовлення претензії до зовнішніх дефектів товару, його кількості, комплектності та товарного вигляду не приймаються. Сторони погодили, що у разі недотримання обов'язкових вимог зазначеної процедури, визнається отримання Покупцем Товару у належному стані без будь-яких механічних пошкоджень та повної комплектності.

6.6.4.

Вимоги щодо повернення сплаченої за товар грошової суми підлягають задоволенню протягом 14 днів з дня пред'явлення відповідної вимоги (Закон України «Про захист прав користувача»).

6.6.5.

Повернення коштів здійснюється за допомогою повернення вартості оплаченого Товару на банківську картку або готівкою залежно від способу оплати замовлення.

7. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР)

7.1.

Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором, якщо це сталося внаслідок дії обставин непереборної сили, тобто надзвичайних та непередбачуваних обставин, які виникли після укладення цього Договору, не залежать від волі Сторін і перебувають поза їх контролем, до яких відносяться, зокрема, але не виключно, бойові дії, революції, державні перевороти, стихійні лиха, техногенні та інших аварій, аварії в системі електропостачання та зв’язку, страйки, локаути, диверсійні та терористичні акти, рішення державних та місцевих органів влади, епідемії, пандемії, надзвичайні ситуації, що роблять об’єктивно неможливим виконання умов Договору (далі – «форс-мажор»).

7.2.

Форс-мажор застосовується, а Сторона, для якої настав форс-мажор, звільняється від відповідальності за порушення умов Договору, якщо отримано сертифікат Торгово-промислової палати України чи регіональної торгово-промислової палати або інший офіційний документ, виданий уповноваженим органом чи організацією держави, де трапився форс-мажор.

7.3.

Сторона, для якої настав форс-мажор, зобов’язана повідомити про це іншу Сторону протягом 3 (трьох) календарних днів з дати, коли Стороні стало відомо про настання форс-мажору, та надати іншій Стороні належні документи для підтвердження форс-мажору.

7.4.

З моменту отримання повідомлення про форс-мажор іншою Стороною виконання умов Договору призупиняється, а строк виконання зобов’язань за Договором подовжується на період існування форс-мажору.

7.5.

Призупинення виконання умов Договору означає, що Виконавець припиняє надання послуг, передбачених Договором, а Замовник не повинен здійснювати подальші платежі за послуги, які не були надані, без негативних наслідків, штрафних санкцій та відповідальності для кожної з Сторін.

7.6.

Сторона, для якої настав форс-мажор, зобов’язана повідомити іншу Сторону про припинення дії форс-мажору протягом 3 (трьох) календарних днів з дати, коли Стороні стало відомо про припинення дії форс-мажору.

7.7.

Кожна Сторона має право ініціювати припинення Договору, якщо тривалість форс-мажору перевищує 3 (три) місяці.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1.

Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві або третім особам внаслідок неналежного монтажу, використання, зберігання Товару придбаного у Продавця.

8.2.

Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов’язань у випадку надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації.

8.3.

Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України і положень цього Договору.

8.4.

Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком таких форс-мажорних обставин, як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Продавця та/або Покупця після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону.

9. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

9.1.

Кожна із Сторін дає згоду на збір та обробку своїх персональних даних (включаючи збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем, а також інші види діяльності, які можуть виконувати Сторони щодо персональних даних в письмовій (паперовій), електронній та інших формах) зокрема, але не виключно, таких персональних даних: ім’я, прізвище, по батькові, дата народження, дані документу, що посвідчує особу (номер, серія, дата видачі, орган видачі тощо), реєстраційний номер облікової картки платника податків (податковий номер), витяг даних з державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, система оподаткування, інформація про освіту та кваліфікацію, номер телефону, адреса електронної пошти та інші дані, добровільно надані з метою забезпечення реалізації договірних відносин між Сторонами, ведення бухгалтерського та управлінського обліку, проведення рекламних кампаній та маркетингових досліджень, надсилання інформаційно-телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою, мобільним зв’язком, через месенджери, застосунки, соціальні мережі тощо) електронних комерційних повідомлень, комунікації та відносин з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, а також для інших цілей, що охоплюють законний інтерес Виконавця.

9.2.

Сторони беруть на себе зобов’язання забезпечити належний захист персональних даних від незаконної обробки та незаконного доступу третіх осіб, включаючи вжиття необхідних заходів для запобігання розголошенню персональних даних посадових осіб, працівників, уповноважених представників Сторін, якщо такі персональні дані були довірені Стороні або стали відомі Стороні у зв'язку з зобов'язаннями за Договором.

9.3.

Укладенням Договору Замовник підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права суб’єкта персональних даних, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», мету обробки персональних даних, склад і зміст зібраних персональних даних, а також умови доступу до персональних даних третіх осіб.

10. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1.

Спори, які виникають між Сторонами в процесі виконання цього Договору або у зв'язку з ним, вирішуються шляхом переговорів.

10.2.

Усі спори Сторін, щодо яких не було досягнуто згоди, можуть бути передані для вирішення до суду, відповідно до встановленої підвідомчості та підсудності.

10.3.

За взаємною згодою Сторін спір може бути переданий для вирішення медіатору або іншому незалежному професійному посереднику.

11. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

11.1.

Договір набирає чинності з дати, визначеної пунктом 1.6 цього Договору, і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань, передбачених Договором.

11.2.

Дія Договору достроково припиняється:

11.2.1.

за взаємною згодою Сторін;

11.2.2.

за рішенням суду, що набрало законної сили;

11.2.3.

з інших підстав, передбачених чинним законодавством України та цим Договором. 

12. ІНШІ УМОВИ

12.1.

Цей договір укладено на території України і діє відповідно до чинного законодавства України.

12.2.

Продавець має право вносити зміни до цього Договору в односторонньому порядку, передбаченому в пункті 5.2.1. Договору. Крім того, зміни до Договору також можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

13. АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Фізична особа-підприємець

Руденко Вікторія Михайлівна

Адреса: вулиця Джерельна 38, Львів, Львівська область, 79019

Реєстраційний номер облікової картки платника податків: 3519306006

Телефон: +38 (099) 944-66-48

IBAN: UA68322001000002600934000742

bottom of page